present

ALKOTÓK, ELŐADÓK

KALOCSAY MERCEDES

GELTZ PÉTER

LAJKÓ BENCE

HARSAY GÁBOR

SŐRÉS ZSOLT


RENDEZŐ:

ZSALAKOVICS ANIKÓ

A pillanatmozaikokból építkező előadás az érzékien láttató képek atmoszférájában az ember helyzetére, a világban való otthontalanság, a neo- menekültlét és az autoriter rendszerek idegenségérzetének megjelenítésére irányul.
Helyzetek és állapotok, melyek átsiklanak valamilyen más szituációiba, a mélyben kapcsolódnak egymáshoz.
A szöveg, a  mozgás és live act természetes egységben illeszkedik a képi formákhoz a gondolatiságra  fókuszáló akciókban.

Az előadás sajátossága a közvetlenség, személyesség, az előadó varázsa, aki önmagát hajtja, lendíti előre a szabadság utópisztikus teréhez  vezető úton.